Carl Bjerkås

Göteborgskonstnär född 1968
Arbetar i olja, akvarell

 

Sedan slutet av 1980-talet har jag målat hamn- och stadsmotiv i olja och akvarell, främst från min hemstad Göteborg. I mina hamnmålningar arbetar jag mycket med att lyfta fram och försöka fånga själva hamnlivet med dess varierande ljus, stämningar, färger och vattenspeglingar.

Mina hamnmotiv är ofta en kombination av nutid och minnen, som möts och blandas upp. Jag målar det jag ser här och nu, men också mina minnen och intryck av det som jag har sett hela livet.

När det gäller mina stadsmotiv målar jag gärna de gator och platser som jag själv rör mig på i vardagen, ofta i regn och skymningsljus. Mina stadsmålningar handlar ofta om stadens färger, liv och rörelse, tolkat genom mina intryck.

 

HAMNMOTIV

Så länge jag kan minnas har hamnen alltid haft en magisk inverkan på mig. Jag har alltid dragits till och varit fascinerad av varvskranar, skeppsvarv och fartyg som kommer och går… Själva hamnlivet. Mina hamnmålningar handlar främst om att jag genom mitt måleri vill fånga hamnens ljus, stämningar, färger och vattenspeglingar… Mina hamnmotiv finner jag genom att promenera eller cykla omkring i de olika delarna av Göteborgs hamn, alltid med skissblock, pennor och kamera i väskan. Jag återkommer ofta till samma platser flera gånger för att skissa, teckna och fotografera, vid olika tider och i varierande ljus, ofta i skymnings- och kvällsljus. På så sätt får jag med mig material och inte minst starka och viktiga intryck, som är helt avgörande för att jag ska kunna måla färdigt målningarna i ateljén.

De senaste 25 åren har jag också åkt omkring mycket i Göteborgs hamn med min lilla arbets-/målarbåt, för att leta efter nya motiv och få idéer och inspiration till mina hamnmålningar. Från arbetsbåten har jag skissat, tecknat och fotograferat väldigt mycket genom åren, och funnit och finner fortfarande helt unika vinklar till nya hamnmålningar.

Mina hamnmålningar är därför ofta en blandning av nutid och minnen, som möts och blandas upp. Jag målar det jag ser här och nu, men också mina minnen och intryck av det som jag har sett och upplevt i hamnen för många år sedan.

 

STADSMOTIV

I alla år har jag också målat mina stadsmotiv, parallellt med hamnmotiven. Jag är fascinerad av och finner mycket inspiration i själva vardagslivet, och det vill jag gärna lyfta fram i mitt måleri. Mina Göteborgsmotiv finner jag genom att jag alltid promenerar eller cyklar vart jag än ska i staden, oavsett väder eller årstid. Jag tar ofta långa promenader runt om i staden vid olika tider och i varierande ljus för att leta efter nya stadsmotiv. Då händer det att jag får starka intryck av stadens vardagsliv i både gryning, skymning och kvällsljus… Promenaderna ger mig möjlighet att verkligen studera och utforska stadens skiftande färger, ljus och stämningar... skissblock, pennor och kamera är alltid med i arbetsväskan. Själva målningarna målar jag sedan i ateljén på Stigbergsliden.

Det som ger mig inspiration och idéer att måla mina stadsbilder är just att försöka återskapa mina intryck från själva stadslivet. Jag älskar att måla stadens liv och rörelse - gärna i regn - med alla dess färger, ljus och speglingar.

 

MÅLERI, INTRYCK OCH MINNEN

Genom mitt måleri återskapar och tolkar jag mina intryck och minnen. Vare sig det är nya intryck eller något som jag upplevde för flera år sedan så är det lika verkligt för mig här och nu. Mina målningar handlar alltså mycket om att jag målar det som jag har sett och studerat under en lång tid, ofta under många år.

Mitt arbetssätt att måla mina samlade intryck och minnen ger mig också möjlighet att fortsätta måla mina älskade hamnmiljöer som nu mer och mer för alltid försvinner från min stad. Med fantasins hjälp tar jag bort och lägger till, utvecklar, förenklar och återskapar dåtid och nutid.

Jag vill skapa tidlösa målningar, lyfta fram det väsentliga och det som fascinerar mig. Jag vill måla utmanande ljusförhållanden: gryning, sol, disljus, skymning, kvälls- och nattljus… Jag vill måla hamnens liv, vattenspeglingar, stadens liv och rörelse, stadspulsen, fånga platsens karaktär, människor på väg… Jag vill lyfta fram färgerna, det vackra, märkliga och fascinerande som jag kan finna i vardagslivet. Detta är vad jag vill med min konst/ mitt måleri.

 


SEPARATUTSTÄLLNINGAR I URVAL

2024 Bjerkås ateljé, Göteborg
2023 Galleri Backlund, Göteborg
2020 Galleri Backlund, Göteborg
2018 Galleri Backlund, Göteborg
2016 Bjerkås Ateljé, Göteborg
2014 Bjerkås Ateljé, Göteborg
2013 Bjerkås Ateljé, Göteborg
2012 DOK 5000, Odense Danmark
2011 Galleri Scandinavia, Göteborg
2010 Galleri Oliven, Göteborg
2009 Bjerkås Ateljé, Göteborg
2008 Bjerkås Ateljé, Göteborg
2007 Galleri Viktoria, Göteborg
2007 Bjerkås Ateljé, Göteborg
2006 Maritiman, Göteborg
2006 Sjöfartsmuseet, Göteborg
2005 Galleri VH, Göteborg
2004 Galleri VH, Göteborg
2003 Galleri VH, Göteborg
2001 Le Village, Göteborg
1998 Palace, Fürstenbergska Salongerna, Göteborg
1997 Galleri VH, Göteborg
1995 Galleri VH, Göteborg
1994 Galleri VH, Göteborg
1992 Galleri VH, Göteborg
1991 Svanesund, Orust
1989 Galleri VH, Göteborg
1988 Galleri VH, Göteborg
1987 Galleri VH, Göteborg
1986 Galleri Bing, Kungsbacka

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR M.M.

2016  Galleri Backlund, Göteborg
2016  Oscar & den Lille, Göteborg
2012  Blå Timmen, Bjerkås Ateljé, Göteborg
2009  Hindås kulturfestival
2007  Nordhems Konst & Showroom, Göteborg
2007  Galleri Viktoria, Göteborg
2004  Barken Viking, Göteborg
2003  Röda Sten, Göteborg
1990  Riksdagshuset, Stockholm
1990  Arbetslivsfonden, Göteborg

REPRESENTERAD BL.A. PÅ

• Göteborgs Hamn (Göteborgs Stad)
• Sjöfartsmuseet, Göteborg
• Göteborg Energi (Göteborgs Stad)
• Ölrepubliken, Göteborg
• Masthugget Familjeläkare och BVC, Göteborg
• ELU, Göteborg
• Dockyard hotel, Göteborg
• Privata samlingar och företag i bl.a. Sverige,
Danmark, Tyskland, Italien, Frankrike, USA

STUDIE- OCH MÅLARRESOR

Danmark, Italien, Portugal, Frankrike,
Spanien, Tyskland

Bild: Ida Gudmundsson