Carl Bjerkås

Göteborgskonstnär född 1968.
Arbetar i olja, akvarell, kol, tusch, krita.

Sedan slutet av 1980-talet har jag målat hamn- och stadsmiljöer, främst från min hemstad Göteborg.
Så länge jag kan minnas har hamnen alltid haft en magisk inverkan på mig. Jag har alltid älskat och varit fascinerad av skeppsvarv, kranar, fartyg, broar och färjor som kommer och går...
I mina hamnmålningar arbetar jag mycket med att lyfta fram själva hamnlivet med dess varierande färger, ljus, stämningar och speglingar.  När det gäller mina stadsbilder målar jag gärna de gator och platser som jag själv rör mig på i vardagen, ofta i regn och skymning. Spårvagnens ljus speglar sig i den regnvåta asfalten, människor på väg... Mina statsmotiv handlar ofta om att jag vill fånga stadens ljus, liv och rörelse.

HAMNMOTIV

Mina hamnmotiv finner jag genom att promenera eller cykla omkring i de olika delarna av Göteborgs hamn, alltid med skissblock och kamera i väskan. Finner jag ett nytt intressant motiv, så återkommer jag ofta till platsen flera gånger för att skissa, teckna och fotografera vid olika tider och varierande ljus som gryning, dag, skymning och kväll. På så sätt får jag med mig material och inte minst starka och viktiga intryck som är helt avgörande för att jag till slut ska kunna arbeta och måla färdigt målningarna i ateljén.

De senaste tjugo åren har jag också åkt omkring mycket i Göteborgs hamn med min lilla arbets/målarbåt, från våren till sen höst, för att leta efter nya motiv och få idéer och inspiration till nya hamnmålningar. Från denna lilla båt har jag upplevt, skissat och fotat de mest fantastiska och magiska hamnstämningar, ofta i skymnings-, kvälls- och nattljus. Jag har kommit nära flytdockorna, fartygen, kranarna och de stora broarna. Med målarbåtens hjälp har jag funnit och finner fortfarande helt unika vinklar till nya hamnmotiv.

INRE HAMNEN TILL YTTERHAMNEN

Flera av de gamla, vackra och historiskt viktiga miljöerna i inre hamnen, som alltid betytt så mycket för mig och mitt måleri, försvinner nu för alltid. Därför känns det extra viktigt att måla och lyfta fram dessa unika hamnmotiv nu. Men trots allt så finner jag fortfarande helt nya motiv i andra delar av hamnen. Inte minst utåt ytterhamnarna, där hamnen verkligen lever idag. Det kan vara helt fantastiskt att en sen kväll eller natt, från en liten båt uppleva de enorma containerfartygen, kranarna och tusentals lampor och ljus, och långt där inne i diset ser man Älvsborgsbron och Göteborg. I ytterhamnen finner jag ofta nya motiv och utmanande ljusförhållanden till helt nya hamnmålningar. Samtidigt så betyder det mindre och mindre för mig om det jag målar är dåtid, nutid eller framtid, det får gärna flyta ihop. Det jag målar, det mina hamnmålningar handlar om, är först och främst färger, stämningar, ljus och vattenspeglingar.

STADSMOTIV

I alla år har jag också målat stadsmotiv, mina Göteborgsmotiv, parallellt med hamnmotiven. Jag är fascinerad av och finner mycket inspiration i själva vardagslivet, och det vill jag gärna lyfta fram i mitt måleri. Jag målar mina intryck - vad jag känner, upplever och ser när jag promenerar omkring i min stad. Jag vill måla stadens liv, regnvåta gator och torg, hus, upplysta fasader, spårvagnar, människor, folklivet... och stadens färger som är i ständig förändring är något jag hela tiden utforskar i mitt måleri.

Mina stadsmålningar handlar mycket om stadens ljus, stämningar, reflexer och speglingar. Med mitt måleri vill jag fånga stadens liv och
rörelse, ofta i olika typer av skymnings- och kvällsljus.

ATELJÉN OCH MOTIVJAKT

Från min ateljé i centrala Göteborg har jag nära till mina motiv. Jag promenerar eller cyklar ofta omkring i hamnen och staden med skissblock och kamera på jakt efter nya motiv, vinklar och ljusförhållanden. Sedan tillbaka till ateljén för att fortsätta utveckla skisser och idéer till färdiga målningar. Ofta återkommer jag till mer eller mindre samma platser - i upprepningen finner jag alltid något nytt. För mig ser samma plats aldrig likadan ut två gånger, utan det förändras ständigt. Jag ser och upplever hela tiden nya färger, nya former, nya ljus och nya stämningar.

MÅLERI, INTRYCK OCH MINNEN

Genom de starka intrycken och minnena återskapar och tolkar jag det jag sett och upplevt. Vare sig det är nya intryck eller något jag upplevde för femton år sedan så är det lika verkligt och inspirerande för mig här och nu.

Mina målningar handlar inte om hur världen ser ut, utan de handlar om hur jag ser och upplever mina motiv, det handlar mycket om de olika färgerna, ljusen och stämningarna.
Med fantasins hjälp tar jag bort och lägger till, utvecklar och förenklar, jag vill lyfta fram det väsentliga, det som fascinerar mig.
Jag vill måla svåra och utmanande ljusförhållanden: gryning, sol, disljus, skymning, kvälls- och nattljus… Jag vill måla hamnens liv, vattenspeglingar, stadens liv och rörelse, stadspulsen, fånga platsens karaktär, människor på väg… Jag vill lyfta fram färgerna, det vackra, märkliga och fascinerande som jag ofta finner i vardagslivet.
Det är vad jag vill med min konst/mitt måleri.


SEPARATUTSTÄLLNINGAR I URVAL

2020 Galleri Backlund, Göteborg
2018 Galleri Backlund, Göteborg
2016 Bjerkås Ateljé, Göteborg
2014 Bjerkås Ateljé, Göteborg
2013 Bjerkås Ateljé, Göteborg
2012 DOK 5000, Odense Danmark
2011 Galleri Scandinavia, Göteborg
2010 Galleri Oliven, Göteborg
2009 Bjerkås Ateljé, Göteborg
2008 Bjerkås Ateljé, Göteborg
2007 Galleri Viktoria, Göteborg
2007 Bjerkås Ateljé, Göteborg
2006 Maritiman, Göteborg
2006 Sjöfartsmuseet, Göteborg
2005 Galleri VH, Göteborg
2004 Galleri VH, Göteborg
2003 Galleri VH, Göteborg
2001 Le Village, Göteborg
1999 Fiskemuséet, Hönö
1998 Palace, Fürstenbergska Salongerna, Göteborg
1997 Galleri VH, Göteborg
1996 Saab, Trollhättan
1995 Galleri VH, Göteborg
1994 Galleri VH, Göteborg
1992 Galleri VH, Göteborg
1991 Svanesund, Orust
1989 Galleri VH, Göteborg
1988 Galleri VH, Göteborg
1987 Galleri VH, Göteborg
1986 Galleri Bing, Kungsbacka

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR M.M.

2016  Galleri Backlund, Göteborg
2016  Oscar & den Lille, Göteborg
2012  Blå Timmen, Bjerkås Ateljé, Göteborg
2009  Hindås kulturfestival
2007  Nordhems Konst & Showroom, Göteborg
2007  Galleri Viktoria, Göteborg
2004  Barken Viking, Göteborg
2003  Röda Sten, Göteborg
1990  Riksdagshuset, Stockholm
1990  Arbetslivsfonden, Göteborg

REPRESENTERAD BL.A. PÅ

• Göteborgs Hamn (Göteborgs Stad)
• Sjöfartsmuseet, Göteborg
• Göteborg Energi (Göteborgs Stad)
• Ölrepubliken, Göteborg
• Masthugget Familjeläkare och BVC, Göteborg
• ELU, Göteborg
• Dockyard hotel, Göteborg
• Privata samlingar och företag i bl.a. Sverige,
Danmark, Tyskland, Italien, Frankrike, USA

STUDIE- OCH MÅLARRESOR

Danmark, Italien, Portugal, Frankrike,
Spanien, Tyskland

Bild: Ida Gudmundsson