göteborgs konstnär Carl Bjerkås

Utställning 7-22 november 2020 Galleri Backlund, Göteborg.